Termin składania zeznań podatkowych dla większości podatników za rok 2017 miną 30 kwietnia 2018r. A co za tym idzie miną także termin zapłaty podatku należnego wynikającego z złożonego zeznania rocznego. Na jakie konsekwencje oraz czynności egzekucyjne może zostać narażony podatnik, który nie zapłacił podatku dochodowego za rok 2017.

Dobrowolna korekta a prawo do niższych odsetek

Zgodnie z aktualnie brzmiącymi przepisami Ordynacji Podatkowej podatnik, który skoryguje dobrowolnie deklarację i wpłaci zaległości podatkowe w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, może zapłacić odsetki za zwłokę według stawki obniżonej do 50% stawki podstawowej.

Pokaż więcej artykułów