Dobrowolna korekta a prawo do niższych odsetek

Zgodnie z aktualnie brzmiącymi przepisami Ordynacji Podatkowej podatnik, który skoryguje dobrowolnie deklarację i wpłaci zaległości podatkowe w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, może zapłacić odsetki za zwłokę według stawki obniżonej do 50% stawki podstawowej.

Pokaż więcej artykułów