Czy pracownik ma obowiązek naprawić szkodę_

Czy pracownik ma obowiązek naprawić szkodę wyrządzoną pracodawcy? W przypadku świadczenia pracy, pracodawca oddaje do dyspozycji pracownikowi narzędzia, materiały a nawet środki pieniężne. Powierzone mienie często ulega zgubieniu, zniszczeniu lub jest przedmiotem kradzieży. Kto w takim przypadku oraz w jakim stopniu powinien ponieść odpowiedzialność za poniesione koszty?.

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Pracownika w momencie podpisania umowy o pracę zyskuje wiele przywilejów, natomiast nie można także zapominać o wielu obowiązkach, do jakich zobowiązuje go ten rodzaj umowy. Co zatem rozumieć pod pojęciem odpowiedzialności porządkowej? Na co w tym zakresie zwrócić uwagę?

Pokaż więcej artykułów