Amortyzacja pojazdów na nowych zasadach

Od 2019 roku obowiązuje nowy limit amortyzacji pojazdów w wysokości 150.000 zł dla pojazdów osobowych oraz 225.000 zł dla pojazdów elektrycznych. Jak będzie wyglądać amortyzacja pojazdów na nowych zasadach? Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

Wielu podatników decyduje się na działalność w mieszkaniu. Prowadzać firmę w mieszkaniu podatnik może część ponoszonych wydatków zaliczyć do kosztów. Podstawowym kosztem związanym z prowadzeniem firmy w mieszkaniu są odpisy amortyzacyjne. Jaką wartość początkową przyjąć oraz jaką zastosować stawkę amortyzacyjną? Odpowiedź w niniejszym artykule. 

amortyzacja składników

Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy, którzy otrzymali środek trwały w formie nieodpłatnej nie mieli prawa do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od tych składników do kosztów uzyskania przychodu. Jak obecnie regulowana jest amortyzacja składników majątków otrzymanych nieodpłatnie. Zapraszam do zapoznania się z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym.

Amortyzacja środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny to w tym roku temat mocno kontrowersyjny. Od początku 2018 r. wprowadzona zmiana w ustawie o podatku od osób fizycznych uniemożliwiła dokonywania odpisów od środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny od najbliższej rodziny. Jednak nadchodzą zmiany, a po szczegóły zapraszam do wpisu. 

Wprowadzenie zmiany w amortyzacji środka trwałego

Początkiem roku podatnik ma prawo wprowadzić zmiany w amortyzacji środka trwałego w zakresie podwyższenia, obniżenia lub częstotliwości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. W dzisiejszym artykule przedstawiam jak w praktyce zgodnie z przepisami wprowadzić zmiany w amortyzacji.

Wydatki związane z samochodem

Samochód to jeden z najpopularniejszych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Z jego używaniem wiążą się różnorodne wydatki, które z reguły mogą stanowić koszty podatkowe a tym samym obniżyć podatek dochodowy do zapłaty. Wczytując się jednak w przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdziemy pewne ograniczenia w tym zakresie.

Pokaż więcej artykułów