odliczenie VAT z faktur otrzymanych przed założeniem DG

Rozpoczynając działalność gospodarczą, osoby fizyczne dokonują zakupów np. materiałów i towarów handlowych, ponoszą koszty rozpoczęcia działalności takie jak remont lokalu, wcześniejszy zakup sprzętu, koszty przystosowania lokalu. Często dochodzi do sytuacji w, której faktura jest wystawiona na osobę prywatną. Czy przedsiębiorcy przysługuje odliczenie VAT z faktur otrzymanych przed założeniem działalności gospodarczej?

Pokaż więcej artykułów