Sprawdzenie statusu podatnika

W celu rozliczenia podatku VAT od transakcji krajowych przedsiębiorca powinien dopełnić wszystkich formalności związanych z prawem do odliczenia. Jednym z nich jest sprawdzenie statusu podatnika VAT.

vat od zaliczek

W związku z wprowadzeniem od 01 stycznia 2017 roku nowych przepisów ułatwiających naczelnikom urzędów skarbowych wykreślanie podmiotów  z rejestru VAT w okresie półtora roku tj. do 30.06.2018 usuniętych z rejestru zostało ok 170 tysięcy podmiotów. Spowodowało to, że w obrocie gospodarczym znajduje się więcej faktur od kontrahentów, którzy nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Czy możliwe […]

Rozliczenie VAT z faktur za badanie techniczne pojazdu

Przedsiębiorcy co do zasady ogólnej, przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W przypadku użytkowania pojazdów w działalności, prawo do odliczenia podatku VAT jest uzależnione od sposobu wykorzystania pojazdu. W jakim terminie wykonać dodatkowe badanie techniczne pojazdu aby przedsiębiorca miał prawo do odliczenia 100% VAT.

prawo do odliczenia VAT

Co do ogólnej zasady podatnik ma prawo odliczyć VAT naliczony w zakresie, w jakim zakup towarów i usług jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Czy jeżeli podatnik dokonał nabycia usług hotelowych zakupionych dla klienta będzie miał prawo do odliczenia VAT? Zapraszam do zapoznania się z artykułem przedstawiającym dwa odmienne stanowiska.

Pokaż więcej artykułów