moment wykonania usługi

Moment powstania obowiązku podatkowego jest kluczowy w celu rozliczenia podatku VAT. Co do zasady ogólnej moment obowiązku podatkowego powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, wykonania usługi lub otrzymaniem całości lub części zapłaty. Warto zapoznać się z stanowiskiem TSUE w zakresie kiedy powstaje moment wykonania usługi w branży budowlanej.

obowiązek podatkowy VAT

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży towarów lub usług powinien wiedzieć kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT. Od 1 stycznia 2014 roku ustawa o VAT reguluje zarówno zasadę ogólną jak i wymienia wyjątki podczas których pojawiają się szczególne zasady opodatkowania. 

Nowe wzory deklaracji VAT-7/7K

Termin rozliczenia podatku VAT jest ściśle związana z powstaniem obowiązku podatkowego. Oznacza to, że przedsiębiorca musi rozliczyć podatek w terminie określonym w ustawie o podatku od towarów i usług. Jakie skutki wywołuje błędnie określny obowiązek podatkowy?

Zasady ustalania obowiązku podatkowego

Ustawa o podatku od towarów i usług reguluje zasady ustalania obowiązku podatkowego. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania tych zasad. Zapraszam do zapoznania się z zasadami ustalania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy w działalności prowadzonej za granicą

Przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub zarząd na terytorium RP, posiada nieograniczony obowiązek podatkowy bez względu na miejsce osiągnięcia przychodu. Natomiast nie jest niczym nowym, że Polscy przedsiębiorcy dążą do zoptymalizowania swoich zobowiązań podatkowych np. poprzez przeniesienie siedziby działalności do innego kraju. Jakim regulacjom będzie podlegał przedsiębiorca zmieniający miejsce prowadzenia działalności?

Pokaż więcej artykułów