Obowiązek informacyjny pracodawcy

Zatrudniając pracownika, pracodawca nabywa prawa i obowiązki związane z jego zatrudnieniem. W niektórych sytuacjach powstanie obowiązek informacyjny pracodawcy o zaistniałej zmianie lub danym zdarzeniu.

Pokaż więcej artykułów