Obniżenie podstawy opodatkowania VAT

Podstawą opodatkowania co do zasady jest wszystko co stanowi zapłatę, którą otrzymał dostawca towarów, usługodawca lub ma otrzymać z tytułu danej transakcji. W niektórych transakcjach podatnika może dotyczyć obniżenie podstawy opodatkowania VAT. Kiedy przedsiębiorce dotyczy obniżenie podstawy opodatkowania?

Pokaż więcej artykułów