Zmiany w sposobie wynagradzania zleceniobiorców

Praca najemna na rzecz zagranicznego pracodawcy często wiąże się z wpłatą zaliczek na podatek dochodowy w imieniu płatnika. Kiedy konieczne jest samodzielne odprowadzanie zaliczki z pracy na rzecz zagranicznego pracodawcy? Zapraszam do dzisiejszego wpisu.

wyższa kwota wolna

W dniu 30 czerwca 2017 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym już od stycznia 2018 r. podwyższona zostałaby kwota wolna od podatku. W artykule przedstawiamy najważniejsze postanowienia tego projektu.

kwota wolna

W przeciągu 2016 roku pojawiło się wiele pomysłów dotyczących kwoty wolnej i kwoty zmniejszająca podatek. Teraz mamy decyzje ostateczną i podpisaną ustawę, która tą kwestię reguluje. Zobacz na jakim poziomie będą one w 2017 roku i jak właściwie, trzeba będzie je liczyć.

Pokaż więcej artykułów