powierzony materiał

Zasadniczą korzyścią dla zagranicznego przedsiębiorcy dostarczającego towary do magazynu konsygnacyjnego w Polsce jest brak obowiązku jego rejestracji do celów VAT w Polsce.  W przeciwnym wypadku unijny podatnik VAT przywożąc towary do Polski musiałby wykazać WNT zgodnie z art. 11 ust. 1  ustawy o VAT, a następnie w chwili wydania towarów polskiemu kontrahentowi  opodatkować sprzedaż według stawki krajowej.

Pokaż więcej artykułów