Przedsiębiorcy, którym kontrahenci nie płacą za wykonane usługi lub sprzedane towary mają możliwość odzyskania zapłaconego podatku od nieściągalnych wierzytelności. Warunkiem jest jednak posiadanie odpowiedniej dokumentacji, o czym pisałam tutaj. Dzisiaj chciałabym wspomnieć o innych sposobach zminimalizowania strat w przypadku gdy kontrahent nie płaci.

W praktyce gospodarczej przedsiębiorcy często spotykają się z sytuacjami gdy kontrahent nie płaci za wykonane uługi lub sprzedane towary. Czy można w jakiś sposób zminimalizować straty powstałe z tego tytułu? Postaram sie przybliżyc temat nieściaglanych należności.

Nieściągalna należność w kosztach

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem VAT. Wystawił dla swojego kontrahenta fakturę za wykonaną usługę, lecz nie została ona opłacona. Czy sprzedawca może coś zrobić w tej sytuacji? Czy może nieuregulowaną kwotę zaliczyć do kosztów?

Pokaż więcej artykułów