Nieodpłatna dostawa towarów

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega przede wszystkim dostawa towarów za wynagrodzeniem. Jednak ustawa o VAT uznaje również za odpłatną dostawę towarów niektóre czynności nieodpłatne. Jakie to są czynności? oraz czy są jakikolwiek wyłączenia? Po odpowiedź zapraszam do niniejszego artykułu. 

Pokaż więcej artykułów