Sankcje

Podatnicy podatku VAT są zobowiązani do terminowego i rzetelnego rozliczania podatku od towarów i usług. Dlatego powinni wiedzieć, że za nierzetelne rozliczanie podatku, może zostać nałożona sankcja karna. Jakie grożą sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

W związku ze zmianami odnośnie odliczania podatku VAT przy użytkowaniu pojazdów służbowych, ustawodawca wprowadził jednocześnie kary za naruszenie zasad odliczania VAT naliczonego. Jakie to są sankcje? co może grozić przedsiębiorcy? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Pokaż więcej artykułów