Minimalne kwoty wynagrodzeń w 2019 r.

Znamy już minimalne kwoty wynagrodzeń w 2019 r. Oczywiście chodzi tutaj o minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalną stawkę godzinową. Małe przypomnienie i dane na przyszły rok przedstawiamy we wpisie.

Wynagrodzenie pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast należy pamiętać, że niektóre składowe mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. W tym artykule przedstawiamy nieopodatkowane składniki wynagrodzenia pracownika.

Rozliczenie pracownika w 2018 roku

W 2018 roku ulega zwiększeniu kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki ZUS będziemy opłacać w formie jednej wpłaty – e-składki i co więcej zmienia się kwota wolna i zmniejszająca podatek. Jak zatem będzie wyglądać rozliczenie pracownika w 2018 roku?

Pokaż więcej artykułów