Minimalne kwoty wynagrodzeń w 2019 r.

Znamy już minimalne kwoty wynagrodzeń w 2019 r. Oczywiście chodzi tutaj o minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalną stawkę godzinową. Małe przypomnienie i dane na przyszły rok przedstawiamy we wpisie.

Zestawienie zlecenia i umowy o pracę

W tym artykule przedstawię zestawienie zlecenia i umowy o pracę. Na względzie będę miała kwoty wynagrodzenia, cechy każdej z umów, a także dodatkowe obowiązki po stronie pracodawcy/zleceniodawcy. 

Minimum na 2018 roku – plany

Pojawiły się propozycje dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku. Odnosząc się d tych prognoz możemy także oszacować przewidywaną minimalną stawkę godzinową, a także podstawę do opłacania minimalnego małego ZUS-u.

Pokaż więcej artykułów