Czy pracownik ma obowiązek naprawić szkodę_

Czy pracownik ma obowiązek naprawić szkodę wyrządzoną pracodawcy? W przypadku świadczenia pracy, pracodawca oddaje do dyspozycji pracownikowi narzędzia, materiały a nawet środki pieniężne. Powierzone mienie często ulega zgubieniu, zniszczeniu lub jest przedmiotem kradzieży. Kto w takim przypadku oraz w jakim stopniu powinien ponieść odpowiedzialność za poniesione koszty?.

Pokaż więcej artykułów