Usługi restauracyjne a VAT, w poniższym artykule zostaną zawarte odpowiedzi na pytania: gdzie opodatkowane będą usługi restauracyjne świadczone w Polsce na rzecz przedsiębiorcy z Niemiec? Czy sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby usługi te były świadczone na terytorium Niemiec? Gdzie odprowadzić VAT, jeżeli usługi restauracyjne świadczone są w pociągu kursującym pomiędzy stolicami Unii Europejskiej? 

Pokaż więcej artykułów