Miejsce świadczenia usług w transporcie pasażerskim

Usługi transportowe w świetle ustawy o VAT są podzielone na dwa różne typy. Ustawodawca przewidział odrębne opodatkowania transportu osób oraz transportu towarów. Poniżej znajduje się dokładny opis rozliczenia usług transportu pasażerskiego.

Usługi restauracyjne a VAT, w poniższym artykule zostaną zawarte odpowiedzi na pytania: gdzie opodatkowane będą usługi restauracyjne świadczone w Polsce na rzecz przedsiębiorcy z Niemiec? Czy sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby usługi te były świadczone na terytorium Niemiec? Gdzie odprowadzić VAT, jeżeli usługi restauracyjne świadczone są w pociągu kursującym pomiędzy stolicami Unii Europejskiej? 

Pokaż więcej artykułów