Metody unikania podwójnego opodatkowania w przypadku pracy najemnej

Przy rozliczaniu dochodów uzyskanych za granicą zasadnicze znaczenie mają metody unikania podwójnego opodatkowania, określone w umowie zawartej przez Polskę z państwem, w którym polski rezydent uzyskał dochód. W zależności od postanowień umowy będzie to metoda wyłączenia z progresją lub proporcjonalnego odliczenia.

Pokaż więcej artykułów