terminy zwrotu VAT

Ustawodawca określił trzy terminy zwrotu VAT : 25, 60 lub 180 dni. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zwrot w terminie przyspieszonym? Kiedy okres zwrotu wydłuża się aż do 180 dni? 

Likwidacja działalności, a ZUS

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, chcę ją teraz zamknąć jakich formalności muszę dopełnić w ZUS? W tym artykule omawiamy zależność – likwidacja działalności, a ZUS.

Pokaż więcej artykułów