zmiany w podatku dochodowym

Rząd opublikował projekt ustawy zawierający zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przygotowywane zmiany zasadniczo zmienią sposób rozliczania w wielu przypadkach. We wpisie przedstawiam zestawienie najważniejszych propozycji zmian oraz ich krótki opis.

Kiedy rozliczyć opłatę wstępną za leasing_

Decydując się na skorzystanie z leasingu operacyjnego, przedsiębiorca zazwyczaj jest zobowiązany do dokonania wpłaty wstępnej. Wysokość wpłaty wstępnej może być uzależnione od sytuacji przedsiębiorstwa lub od oferty leasingodawcy. Coraz częściej natomiast pojawiają się pytania kiedy rozliczyć opłatę wstępną za leasing?

Kiedy umowa najmu może zostać uznana za leasing?

Do prowadzenia działalności gospodarczej często niezbędne jest posiadanie odpowiednich składników majątku. Obecnie przedsiębiorca może skorzystać z różnych form nabycia lub prawa użytkowania nowego środka trwałego. Zapraszam do zapoznania się z artykułem kiedy umowa najmu może zostać uznana za leasing?

Leasing daje przedsiębiorcy możliwość eksploatacji składników majątków, w zamian za opłacanie comiesięcznych rat leasingowych. Po zakończeniu okresu leasingu przedsiębiorca może podjąć decyzję o zakupie przedmiotu leasingu. Jak w praktyce wygląda rozliczenie zakupu i sprzedaży składników poleasingowych? 

Leasing operacyjny daje przedsiębiorcy możliwość użytkowania przedmiotu leasingu w ramach umowy leasingu. Przedsiębiorca zgodnie z umową ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie. Czy wykup samochodu z leasingu, na cele osobiste udokumentowany fakturą “na firmę” powoduję obowiązek naliczenia VAT?

Rozliczenie VAT przy leasingu

Przedsiębiorca chcący zakupić dany składnik majątku na cele działalności ma możliwość skorzystania z różnych form finansowania zakupu. Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest leasing . Jak będzie wyglądało rozliczenie VAT przy leasingu?

Leasing konsumencki i leasing zwrotny

Wśród przedsiębiorców największą popularnością w źródłach finansowania cieszy się leasing. Przedsiębiorcy często mają do czynienia z leasingiem finansowym lub operacyjnym. Coraz popularniejsza formą leasingu jest leasing konsumencki oraz zwrotny. W zależności od obecnej sytuacji przedsiębiorstwa lub chęć poprawy płynności finansowej może okazać się, że jedna z tych form będzie miała pozytywny wpływ na portfel przedsiębiorcy.

Pokaż więcej artykułów