Kiedy umowa najmu może zostać uznana za leasing?

Do prowadzenia działalności gospodarczej często niezbędne jest posiadanie odpowiednich składników majątku. Obecnie przedsiębiorca może skorzystać z różnych form nabycia lub prawa użytkowania nowego środka trwałego. Zapraszam do zapoznania się z artykułem kiedy umowa najmu może zostać uznana za leasing?

ubezpieczenie pojazdu

Wiele wątpliwości wśród podatników budzi kwestia opodatkowania podatkiem VAT samochodu, który po okresie leasingu operacyjnego został wykupiony do majątku prywatnego, a następni z tego majątku sprzedany. W niniejszym wpisie prezentuję stanowisko organów podatkowych w tym zakresie. 

Pokaż więcej artykułów