korekta zeznania rocznego

Wielu przedsiębiorców wybiera zaliczki kwartalne PIT, co zmniejsza ilość wpłat na podatek w ciągu roku i może poprawić płynność finansową firmy. Sprawdźmy, kto może w 2019 roku korzystać z kwartalnych zaliczek i jak na nowych zasadach zawiadamiać urząd o wyborze kwartalnego sposobu rozliczenia PIT.

Wybór sposobu opłacania podatku

Zasadniczo podatnicy rozliczający się na skali podatkowej lub podatkiem liniowym są zobowiązani do wpłacania zaliczek miesięcznych. Ustawodawca wprowadził jednak możliwość wpłacania zaliczek co kwartał. Przywilej ten nie dotyczy jednak wszystkich podatników.

Pokaż więcej artykułów