Wydatki na dokształcanie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest sposobem na to, aby można było wspierać rozwój pracowników i przedsiębiorców. Jest to wydzielona część (ok. 2%) Funduszu Pracy, czyli funduszu celowego przeznaczonego na zapobieganie bezrobociu i ograniczanie jego skutków, tworzonego ze składek pracodawców.

Pokaż więcej artykułów