Wielu podatników decyduje się na działalność w mieszkaniu. Prowadzać firmę w mieszkaniu podatnik może część ponoszonych wydatków zaliczyć do kosztów. Podstawowym kosztem związanym z prowadzeniem firmy w mieszkaniu są odpisy amortyzacyjne. Jaką wartość początkową przyjąć oraz jaką zastosować stawkę amortyzacyjną? Odpowiedź w niniejszym artykule. 

Dla wielu przedsiębiorców garnitur to używany na co dzień strój służbowy, a więc chcieliby go rozliczyć w kosztach firmy. Organy podatkowe w wielu wypadkach twierdziły, że garnitur kosztem być nie może. Czy nastąpiła zmiana stanowiska? Odpowiedź w dzisiejszym wpisie.

Przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują motocykle jako środki transportu w swoich działalnościach gospodarczych. Jakkolwiek obecnie nie budzi już wątpliwości to, czy motocykl może stanowić koszt w działalności gospodarczej, wątpliwość może wzbudzić to, czy motocykl można jednorazowo amortyzować.

Pokaż więcej artykułów