Podatnik chcąc zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów musi posiadać odpowiednie dowody ich poniesienia. Jakie dowody stanowią podstawię zapisu w PKPiR?  

Wielu podatników decyduje się na działalność w mieszkaniu. Prowadzać firmę w mieszkaniu podatnik może część ponoszonych wydatków zaliczyć do kosztów. Podstawowym kosztem związanym z prowadzeniem firmy w mieszkaniu są odpisy amortyzacyjne. Jaką wartość początkową przyjąć oraz jaką zastosować stawkę amortyzacyjną? Odpowiedź w niniejszym artykule. 

Przedsiębiorcy wykorzystujący w działalności gospodarczej motocykl,  ponoszą również wydatki na specjalistyczny ubiór czy też kask. Czy takie wydatki na wyposażenie motocyklisty mogą stanowić koszty firmowe? Zapraszam do artykułu.

Czy wcześniejsze rozliczenie roczne jest korzystne?

Każdy z przedsiębiorców po zakończonym roku podatkowym musi złożyć zeznanie roczne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na KPIR mogą wysyłkę rozpocząć już od 1 stycznia, zaś maksymalny termin to 30 kwietnia. Dzisiaj powiem, czy warto złożyć wcześniejsze rozliczenie roczne –  do 20 stycznia.

Dla wielu przedsiębiorców garnitur to używany na co dzień strój służbowy, a więc chcieliby go rozliczyć w kosztach firmy. Organy podatkowe w wielu wypadkach twierdziły, że garnitur kosztem być nie może. Czy nastąpiła zmiana stanowiska? Odpowiedź w dzisiejszym wpisie.

Przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują motocykle jako środki transportu w swoich działalnościach gospodarczych. Jakkolwiek obecnie nie budzi już wątpliwości to, czy motocykl może stanowić koszt w działalności gospodarczej, wątpliwość może wzbudzić to, czy motocykl można jednorazowo amortyzować.

Pokaż więcej artykułów