Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca ma wiele obowiązków w zakresie przesyłania wymaganych formularzy, deklaracji, wniosków jak i innych dokumentów. Docelowo standardem ma być umożliwienie przedsiębiorcy “załatwianie” większości spraw za pośrednictwem internetu. Coraz częściej przedsiębiorcy korzystają lub mają obowiązek korzystać z elektronicznych dokumentów. Jak w praktyce powinna wyglądać korekta dokumentów elektronicznych?

Kiedy US sam koryguje zeznanie roczne_

Zeznanie roczne może podlegać korekcie dokonanej przez urząd skarbowy, który kontroluje poprawność rozliczenia podatku dokonanego przez podatników. W jakiej sytuacji może mieć to miejsce? Czy jest jakieś ograniczenie kwotowe? Czy podatnik ma możliwość nie zgodzić się z decyzją jednostki?

korekta zeznania rocznego

Podatnik, który w złożonym zeznaniu stwierdzi błędy lub braki, zobowiązany jest do złożenia korekty. Korekta zeznania służy usunięciu wszelkich stwierdzonych braków, bądź błędów w zeznaniu.

Pokaż więcej artykułów