Przedsiębiorca posiadający samochód o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w działalności gospodarczej, w trakcie jego użytkowania może zmienić jego przeznaczenie. W związku z powyższym podatnik może być zobowiązany do korekty VAT.

Podatnik, który w ciągu roku dokonuje zarówno sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, rozlicza podatek VAT w oparciu o prognozowany współczynnik proporcji. Na koniec roku podatnik musi pamiętać o ustaleniu rzeczywistego współczynnika proporcji. Dodatkowo różnice wynikające z współczynników nakładają obowiązek dokonania korekty podatku VAT. Jak powinna zostać sporządzona roczna korekta podatku VAT?

Powrót do zwolnienia podmiotowego – aspekt praktyczny

Rzeczywistość rynkowa zmusza niekiedy przedsiębiorców do powrotu do zwolnienia z VAT. Pojawiają się wtedy pytania, czy przedsiębiorca może powrócić do zwolnienia podmiotowego z VAT? Kiedy można skorzystać z takiej możliwości? Czy należy zwrócić odliczony wcześniej VAT? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w tym artykule.

Okres korekty VAT

Przedsiębiorca dokonujący zakupu np. towarów związanych z czynnościami opodatkowanymi w działalności, które po czasie zostaną przeznaczone na czynności zwolnione lub mieszane, powinien zapoznać się z pojęciem „zmiana przeznaczenia” oraz „okres korekty VAT”.  Zmiana przeznaczenia zobowiązuje do skorygowania odliczonego VAT, w przypadku gdy zachodzi w tzw. „okresie korekty”.

Pokaż więcej artykułów