Przedsiębiorca posiadający samochód o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w działalności gospodarczej, w trakcie jego użytkowania może zmienić jego przeznaczenie. W związku z powyższym podatnik może być zobowiązany do korekty VAT.

Zmiana statusu podatnika a korekta VAT

Zmiana statusu podatnika a korekta VAT? Czy podatnikowi korzystającemu z zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust 1 i 9 przysługuje prawo do korekty VAT naliczonego od nabytych towarów i usług?

Podatnik, który w ciągu roku dokonuje zarówno sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, rozlicza podatek VAT w oparciu o prognozowany współczynnik proporcji. Na koniec roku podatnik musi pamiętać o ustaleniu rzeczywistego współczynnika proporcji. Dodatkowo różnice wynikające z współczynników nakładają obowiązek dokonania korekty podatku VAT. Jak powinna zostać sporządzona roczna korekta podatku VAT?

Podmioty powiązane a korekta VAT należnego

W przypadku transakcji między podmiotami powiązanymi może dojść w określonych przypadkach do korekty podatku należnego. Zapraszam do zapoznania się z artykułem podmioty powiązane a korekta VAT należnego.

Powrót do zwolnienia podmiotowego – aspekt praktyczny

Rzeczywistość rynkowa zmusza niekiedy przedsiębiorców do powrotu do zwolnienia z VAT. Pojawiają się wtedy pytania, czy przedsiębiorca może powrócić do zwolnienia podmiotowego z VAT? Kiedy można skorzystać z takiej możliwości? Czy należy zwrócić odliczony wcześniej VAT? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w tym artykule.

Okres korekty VAT

Przedsiębiorca dokonujący zakupu np. towarów związanych z czynnościami opodatkowanymi w działalności, które po czasie zostaną przeznaczone na czynności zwolnione lub mieszane, powinien zapoznać się z pojęciem “zmiana przeznaczenia” oraz “okres korekty VAT”.  Zmiana przeznaczenia zobowiązuje do skorygowania odliczonego VAT, w przypadku gdy zachodzi w tzw. “okresie korekty”.

korekta VAT

Nowelizacja ustawy o VAT z dnia 1 kwietnia 2014 r. wprowadziła zmiany w zakresie odliczania VAT z tytułu nabycia i eksploatacji pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Korekta VAT w znowelizowanych przepisach określona jest przez nowy, odrębny dla tych pojazdów system zmiany sposobu wykorzystywania pojazdu.

Pokaż więcej artykułów