Błędnie naliczone składki ZUS

Pracodawca ma obowiązek dokonywania wszystkich rozliczeń z US oraz ZUS za pracownika, często okazuje się, że zostały błędnie naliczone składki ZUS. Jakie czynności powinien wykonać pracodawca w celu rozliczeń z pracownikiem, ZUS oraz US?

Pokaż więcej artykułów