Jak wygląda kontrola podatkowa

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiada prawa i obowiązki, które musi wypełniać względem instytucji Państwowych. W przypadku kontroli skarbowej urzędnik może skontrolować ostatnie okresy rozliczeniowe lub np. dokumentacje z lat ubiegłych. Jak wygląda kontrola skarbowa?

Czynności sprawdzające są szczególnym rodzajem działania organów podatkowych w sprawach oczywiście podatkowych. W niniejszym artykule przedstawiamy cel, przedmiot, podmiot oraz organy uprawnione do przeprowadzenia czynności sprawdzających.

RODO które wchodzi w życie już 25 maja 2018 r. wprowadza szereg nowych praw i obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że odpowiednie przestrzegania przepisów ochronie danych osobowych podlega kontroli. Kto i kiedy podejmuj czynności kontroli w tym zakresie? Zapraszamy do artykułu.

Kontrola podatkowa jest nierozłącznym elementem towarzyszącym podatnikowi. W niniejszym artykule przedstawiamy ogólne informacje na temat kontroli podatkowej. Kontrola podatkowa – informacje ogólne Podstawowym celem kontroli podatkowej jest zweryfikowanie czy kontrolowany podatnik wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a także zapewnienie organom podatkowym realizacji zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym, do czego konieczne jest ustalenie […]

Przedsiębiorca zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, często jako siedzibę tej działalności wskazuje swoje miejsce zamieszkania. W takim przypadku warto zadać sobie pytanie czy organ podatkowy ma prawo dokonać kontroli w miejscu zamieszkania? Jakie dokumenty powinien przedstawić? Jak wygląda taka kontrola?

Pokaż więcej artykułów