przekazanie towaru handlowego na środek trwały

Z dniem 18 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. 2017 r. poz. 708). Z początkiem maja wejdą w życie przepisy dotyczące sankcji zawarte w tej ustawie dlatego też poniższy artykuł poświęcony jest najważniejszym regulacjom dotyczącym monitorowania drogowego przewozu towarów zawartym w tej […]

Pokaż więcej artykułów