Jak wygląda kontrola podatkowa

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiada prawa i obowiązki, które musi wypełniać względem instytucji Państwowych. W przypadku kontroli skarbowej urzędnik może skontrolować ostatnie okresy rozliczeniowe lub np. dokumentacje z lat ubiegłych. Jak wygląda kontrola skarbowa?

Kontrola podatkowa jest nierozłącznym elementem towarzyszącym podatnikowi. W niniejszym artykule przedstawiamy ogólne informacje na temat kontroli podatkowej. Kontrola podatkowa – informacje ogólne Podstawowym celem kontroli podatkowej jest zweryfikowanie czy kontrolowany podatnik wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a także zapewnienie organom podatkowym realizacji zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym, do czego konieczne jest ustalenie […]

Wszczęcie kontroli podatkowej

Wszczęcie kontroli podatkowej następuje na podstawie imiennego upoważnienia poprzedzone co do zasady zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Kto udziela oraz co zawiera upoważnienie? Czy kontrola może być wszczęta bez upoważnienia? po odpowiedzi zapraszamy do artykułu.

kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa przede wszystkim przeprowadzana jest w celu zweryfikowania podatnika czy wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Jednak zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej kontrola podatkowa powinna być poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Jednak przepisy przewidują również przypadki zwolnienia z obowiązku zawiadamiania.

Przedsiębiorca zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, często jako siedzibę tej działalności wskazuje swoje miejsce zamieszkania. W takim przypadku warto zadać sobie pytanie czy organ podatkowy ma prawo dokonać kontroli w miejscu zamieszkania? Jakie dokumenty powinien przedstawić? Jak wygląda taka kontrola?

Pokaż więcej artykułów