Indywidualne konto w ZUS

Pod koniec 2016 pojawił się projekt odnośnie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jest on o tyle ciekawy, że przewiduje wprowadzenie indywidualnych kont do wpłaty składek ZUS. Oznaczałoby to likwidacje dotychczasowych numerów rachunków bankowych, obowiązujących dla wszystkich płatników.

Pokaż więcej artykułów