Znamy już treść nowego rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie wprowadza ono dużo zmian w stosunku do tego poprzedniego, jednak niewątpliwie warto zapoznać się jego treścią, gdyż dla pewnych grup zawodowych aktualizacja przepisów da określone prawa bądź obowiązki w zakresie kas fiskalnych. Jak zatem […]

Pokaż więcej artykułów