Przedsiębiorca zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, często jako siedzibę tej działalności wskazuje swoje miejsce zamieszkania. W takim przypadku warto zadać sobie pytanie czy organ podatkowy ma prawo dokonać kontroli w miejscu zamieszkania? Jakie dokumenty powinien przedstawić? Jak wygląda taka kontrola?

1 marca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) a wraz z nią nowy rodzaj kontroli – kontrola celno-skrabowa.

Pokaż więcej artykułów