JPK_VDEK, JPK

Ministerstwo finansów pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towaru i usług oraz Ordynacji podatkowej. Głównym celem projektu jest uproszczenie rozliczania podatku VAT oraz eliminacja nadużyć i wyłudzeń podatku. Jakie kary za błędy w JPK_VDEK zakłada projekt ustawy?

VAT jako koszt podatkowy

Od stycznia 2018 obowiązek wysyłki JPK_VAT dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT. Plik należy wysłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej  do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do 25 go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jaka jest kara za niezłożenie JPK_VAT w terminie? Sprawdźmy!

Już od 1 stycznia 2018 r. struktura JPK_VAT będzie przesyłana przez wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. W dzisiejszym wpisie skupie się nad tym jak podpisać JPK_VAT. Wpis będzie zawierał informacje o obowiązującym stanie prawnym oraz planowanych zmianach.

Od stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek comiesięcznego przesyłania  JPK_VAT. W dzisiejszym wpisie wyjaśniam jakie informacje powinna zawierać struktura JPK_VAT.

faktura do paragonu w jpk

Jednym z pytań pojawiającym się przed wejściem w życie obowiązku przesyłania JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców jest to, czy każda faktura do paragonu powinna zostać ujęta w JPK_VAT.

nowy JPK

Od stycznia 2018 r. wysyłka JPK_VAT będzie obowiązkowa dla wszystkich mikroprzedsiębiorców. Ministerstwo Finansów przygotowało na tę okazję pewne zmiany w strukturze, planuje również dużą akcję informacyjną i zachęca do wysyłania struktury wcześniej.

Pokaż więcej artykułów