JPK_VDEK, JPK

Od 1 października czynni podatnicy VAT, będą składać nowe struktury JPK z częścią deklaracyjną. Wprowadzenie nowej struktury wprowadza także nowe obowiązki. Warto zapoznać się z najczęstszymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi wypełniania części deklaracyjnej w zakresie oznaczania transakcji. JPK część deklaracyjna a oznaczanie transakcji – odpowiedzi MF Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.podatki.gov.pl zamieściło wyjaśnienia […]

JPK_FA

Od 1 lipca 2019 roku, należy pamiętać, że przy wysyłce JPK_FA na żądanie należy stosować nowo obowiązującą strukturę JPK_FA w wersji 2.

JPK_VDEK

Rozwój systemów informatycznych pozwala na szybką weryfikację oraz analizę przesyłanych danych. Takie mechanizmy bardzo dobrze sprawdzają się w celu weryfikacji rozliczeń podatków. Obecnie w celu rozliczenia podatku VAT, przedsiębiorca co miesiąc składa strukturę JPK_VAT oraz dodatkowo przesyła  za okresy rozliczeniowe deklaracje VAT. Jakie deklarację zastąpi JPK_VDEK?

JPK_VDEK, JPK

Ministerstwo finansów pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towaru i usług oraz Ordynacji podatkowej. Głównym celem projektu jest uproszczenie rozliczania podatku VAT oraz eliminacja nadużyć i wyłudzeń podatku. Jakie kary za błędy w JPK_VDEK zakłada projekt ustawy?

JPK jest odzwierciedleniem danych zawartych w Deklaracji VAT, w związku z tym czy są szanse że JPK zastąpi Deklaracje VAT? Po odpowiedź zapraszam do niniejszego wpisu. 

VAT jako koszt podatkowy

Od stycznia 2018 obowiązek wysyłki JPK_VAT dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT. Plik należy wysłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej  do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do 25 go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jaka jest kara za niezłożenie JPK_VAT w terminie? Sprawdźmy!

Faktury w wersji elektronicznej

Przedsiębiorcy zobowiązani są do prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Czy wprowadzenie obowiązku dotyczącego przesyłania JPK_FA na żądanie urzędu, nałoży na przedsiębiorców obowiązek stosowania faktur w wersji elektronicznej ?

JPK_FA

JPK_FA to plik o specjalnej strukturze określonej przez Ministerstwo Finansów. Zawiera dane z faktur przychodowych. Wygląda tak samo, niezależnie od tego, z którego programu zostanie wygenerowany. Jego ustandaryzowanie to spora zaleta, którą mogą wykorzystać księgowi do przenoszenia dokumentów między programami.

Pokaż więcej artykułów