Jak zaksięgować różnice kursowe ?

Dokonując transakcji w walucie obcej, przedsiębiorca ma obowiązek przeliczenia wartości na  walutę PLN. Często zdarza się też, że moment powstania obowiązku podatkowego jest różny z momentem wpływu środków na konto. Wówczas powstają różnice kursowe. Jak zaksięgować różnice kursowe ?

Pokaż więcej artykułów