Wydatek w walucie obcej

W prowadzonej ewidencji księgowej, przedsiębiorca wykazuje przychody oraz koszty w walucie polskiej. W przypadku osiągnięcia przychodu lub poniesienia kosztu w walucie obcej, dla celów ewidencji należy przeliczyć wartość przychodu lub poniesionego kosztu według odpowiedniego kursu NBP. Jak rozliczyć wydatek w walucie obcej poniesiony przez pracownika podczas podróży służbowej? Zapraszam do przeczytania artykułu.

Podróż służbowa pracownika stała się codziennością w prowadzeniu działalności. Chcąc wykonać usługi materialne, zdobyć klienta czy też np. wzmocnić relacje z kluczowymi kontrahentami delegowanie pracownika jest niezastąpiona. Warto pamiętać o prawidłowym rozliczeniu podróży służbowe pracownika oraz poniesionych przez niego kosztów.

Wydatki związane z podróżą służbową pracownika, który na polecenie pracodawcy wyjeżdża w celu wykonania określonych czynności będą stanowiły koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy. Jak zaksięgować delegację?

Pokaż więcej artykułów