Zakup środka trwałego sfinansowanego dotacją 11.09.49

Przedsiębiorca, który dokonał zakupu środka trwałego sfinansowanego częściowo z dotacji jest zobowiązany do prawidłowego uwzględnienia go w prowadzonych ewidencjach. W przypadku sprzedaży niezamortyzowanych środków trwałych, niezamortyzowana wartość będzie stanowić koszt uzyskania przychodu. Czy sprzedaż niezamortyzowanego środka trwałego zakupionego częściowo z dotacji będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości?

Przedawnienie straty podatkowej

Podatnik, który w zeznaniu rocznym wykaże stratę podatkową, ma prawo rozliczyć ją w kolejnych 5 następujących po sobie latach. Natomiast wysokość odliczenia w pierwszym roku nie może przekroczyć 50% rozliczanej straty. Organ podatkowy ma prawo zweryfikować wartość wykazanej straty. Po jakim czasie następuje przedawnienie straty podatkowej?

Odsetki od kredytu co do zasady ogólnej mogą stanowić KUP, jeżeli zostały wykorzystane  na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, będzie miała prawo do zaliczenia odsetek do KUP po rozpoczęciu działalności gospodarczej? Zapraszam do zapoznania się z stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Coraz większa popularnością cieszy się możliwość zarabiania przez internet. Obrót kryptowalutami czy forex to nie jedyne formy możliwości uzyskania przychodu za pośrednictwem internetu. W dzisiejszym artykule przedstawię czym są programy typu Revenue Share i w jaki sposób powinny zostać opodatkowane.

Od samego początku transakcje z uwzględnieniem kryptowalut powodowały bardzo duże zamieszanie. Największe kontrowersje toczyły się wokół podatku PCC oraz PIT. W dzisiejszym artykule zapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi w nieprawomocnym wyroku WSA w Olsztynie. WSA zajął stanowisko w którym zaznaczył, że zamiana kryptowalut na inne kryptowaluty nie powoduje obowiązku podatkowego.

Przedsiębiorca chcący rozliczyć podatek VAT od dokonywanej dostawy towarów lub świadczonych usług w pierwszej kolejności powinien prawidłowo określić obowiązek podatkowy. W dzisiejszym artykule przedstawię jakie czynności w praktyce są uważane przez urzędy za usługi o charakterze ciągłym.

Obniżenie lub zwolnienie z podatku u źródła może wynikać z umowy o zapobieganiu podwójnego opodatkowania między umawiającymi się krajami. Czy elektroniczne certyfikaty rezydencji podatkowej wystarczy do zastosowania obniżonej stawki podatku lub zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła?

czy ubezpieczenia są objęte podatkiem u źródła

Podatek u źródła budzi bardzo dużo kontrowersji zarówno u księgowych jak i u przedsiębiorców. Jakie stanowisko prezentują urzędy w zakresie zryczałtowanego podatku w przypadku zakupu usług ubezpieczeniowych od nierezydenta podatkowego? Czy ubezpieczenia są objęte podatkiem u źródła? Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

Pokaż więcej artykułów