Interpretacje ogólne

Interpretacje ogólne prawa podatkowego wydawane są przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych z urzędu lub na wniosek zainteresowanego. Celem interpretacji ogólnych jest ujednolicenia stosowania przepisów prawa podatkowego, które były różnie stosowane i interpretowane przez organy podatkowe. 

Pokaż więcej artykułów