Interpretacje ogólne

Od 24 stycznia 2018 roku działa rejestr BDO za, którego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw. Czym jest rejestr BDO oraz jakie podmioty będą się w nim znajdować?

Odwołanie od decyzji podatkowej

Zakończenie kontroli podatkowej u podatnika skutkuje wydaniem decyzji organu podatkowego. Wydając decyzje organ podatkowy poucza podatnika, że ma prawo złożyć odwołanie od decyzji podatkowej. Kto może odwołać się od decyzji i na jakich zasadach?

Kontrola podatkowa jest nierozłącznym elementem towarzyszącym podatnikowi. W niniejszym artykule przedstawiamy ogólne informacje na temat kontroli podatkowej. Kontrola podatkowa – informacje ogólne Podstawowym celem kontroli podatkowej jest zweryfikowanie czy kontrolowany podatnik wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a także zapewnienie organom podatkowym realizacji zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym, do czego konieczne jest ustalenie […]

Zmiany w kodeksie pracy

W dniu 7 kwietnia bieżącego roku została uchwalona przez sejm nowelizacja kodeksu cywilnego, która ma za zadanie ułatwić dochodzenia roszczeń wierzycielom. Zmiany mają wejść z dniem 1 czerwca 2017 i dotyczą w szczególności kwestii odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcom

Pokaż więcej artykułów