Odwołanie od decyzji podatkowej

Zakończenie kontroli podatkowej u podatnika skutkuje wydaniem decyzji organu podatkowego. Wydając decyzje organ podatkowy poucza podatnika, że ma prawo złożyć odwołanie od decyzji podatkowej. Kto może odwołać się od decyzji i na jakich zasadach?

Pokaż więcej artykułów