VAT-UE

Kiedy składamy informacje podsumowującą VAT-UE? Jakie transakcje wyszczególniamy na formularzu? Do kiedy i w jakiej formie należy złożyć druk VAT-UE?

VAT-UE, VAT-27- tylko za okresy miesięczne i tylko elektronicznie

Dotychczas informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE czy też  informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 można było składać za okresy miesięczne lub kwartalne, elektronicznie bądź papierowo. Od nowego roku te informacje będzie można składać tylko za okresy miesięczne i tylko elektronicznie. 

VAT-UE

Szereg przedsiębiorców dokonuje sprzedaży lub zakupu od kontrahentów z Unii Europejskiej. Większość tych transakcji należy wykazać na informacji podsumowującej VAT-UE. W 2017 r. prawdopodobnie będzie można złożyć je tylko elektronicznie i w okresach miesięcznych.

Pokaż więcej artykułów