E-składka, a zaległości w ZUS

E-składka to jedna płatność, którą płatnik będzie przelewał do ZUS od 1 stycznia 2018 roku. Warto w tym kontekście zastanowić się nad tym, co będzie w sytuacji jeśli będziemy mieć zaległości? Jak rozliczane będą składki? Czy do końca 2017 roku możemy coś jeszcze zrobić? 

Opodatkowanie zakupu wierzytelności

Od 1 stycznia 2018 każdy z płatników składek będzie dokonywał wpłaty e-składki na indywidualny numer rachunku składkowego. Pojawia się zatem pytanie – jak otrzymać lub sprawdzić NRS?

E-składka w pytaniach

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2018 jednego, indywidualnego rachunku składkowego dla każdego płatnika pojawia się szereg pytań. Zatem w oparciu o materiały z ZUS przedstawiamy e-składkę w pytaniach.

E-składka – zmiany od 2018

Od 1 stycznia 2018 roku będziemy mieć jeden rachunek bankowy do opłaty należności do ZUS. Warto się zatem zastanowić na jaki rachunek bankowy przelać składki za grudzień?  O czym powinniśmy pamiętać w odniesieniu do nadchodzących zmian?

Jeden rachunek do opłacania składek ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku każdy płatnik będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty ZUS. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie dokonywał tylko jednej wpłaty zamiast dotychczasowych trzech lub czterech.

Indywidualne konto w ZUS

Pod koniec 2016 pojawił się projekt odnośnie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jest on o tyle ciekawy, że przewiduje wprowadzenie indywidualnych kont do wpłaty składek ZUS. Oznaczałoby to likwidacje dotychczasowych numerów rachunków bankowych, obowiązujących dla wszystkich płatników.

Pokaż więcej artykułów