Obowiązek podatkowy w VAT - import usług i towarów

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje w różnych momentach. Uzależniony jest od typu transakcji jak i zdarzenia powodującego powstanie obowiązku. Zapraszam do wpisu gdzie opisuję moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy imporcie usług i towarów.

VAT 9M

Podatnicy, którzy nie składają deklaracji VAT-7/7K a są zobowiązani do rozliczenia podatku VAT z transakcji importu usług lub zakupu towarów i usług powinni zapoznać się z formularzem VAT 9M

US właściwe do spraw opodatkowania osób zagranicznych

Coraz częściej podatnicy korzystają z różnego rodzaju usług elektronicznych świadczonych przez kontrachentów zagranicznych. Jak przepisy interpretują import usług oraz kto jest odpowiedzialny za rozpoznanie importu usług? 

Zasada neutralności

29 września 2017 r.  WSA w Krakowie wydał pierwszy wyrok (sygn. akt: I SA/Kr 709/17) w sprawie nowych zasad, dotyczących odliczania VAT przy odwrotnym obciążeniu. Zgodnie z orzeczeniem naliczanie odsetek od VAT należnego, wykazanego po upływie 3 miesięcy od dokonanie WNT lub importu usług jest niezgodne z Dyrektywą 2016/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 roku […]

Prawo do odliczenia podatku w przypadku transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca - usługi budowlane

Do końca 2016 r. podatnik dokonujący zakupu towarów bądź usług z tytułu, których był zobowiązany do rozliczenia VATu miał obowiązek wykazania VATu należnego w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy oraz prawo do jego odliczenia w tej samej deklaracji. Od początku 2017 r. przepis ten został rozbudowany o 3-miesięczny termin, którego przekroczenie powoduje […]

Nie mam faktury. Czy muszę wykazać import usług?

Rozliczeń podatkowych dokonuje się na podstawie dowodów księgowych takich jak np. faktury, rachunki, dokumenty celne. Czy w przypadku braku dokumentu który potwierdza import usług przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku rozliczenia VAT? Otóż nie. Więcej na ten temat dowiesz się w tym artykule.

Pokaż więcej artykułów