pytajniki, liczydło, książki

Podatek u źródła w dalszym ciągu powoduje wiele wątpliwości u przedsiębiorców oraz księgowych. Jak należ prawidłowo rozliczyć podatek u źródła, kto jest do tego zobowiązany oraz czym jest certyfikat rezydencji podatkowej. Zapraszam do transkrypcji z danego szkolenia.

Właściwy US dla podatku u źródła

Właściwy US dla podatku u źródła? Do jakiego urzędu skarbowego należy przesłać podatek u źródła oraz informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych? Kompendium wiedzy nt. podatku u źródła

Formularz IFT-1_IFT-1R – omówienie

Formularz IFT-1/IFT-1R należy sporządzić w celu wykazania przychodu uzyskanego przez nierezydenta polskiego, który osiąga przychody na terenie RP. Z uwagi na nowelizację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawych która tyczy się poszerzenia katalogu oraz definicji przychodów osiąganych przez nierezydentów, może okazać się, że duża większość przedsiębiorców będzie miała obowiązek złożenia formularza IFT-1/IFT-1R.

Pokaż więcej artykułów