Formularz IFT-1_IFT-1R – omówienie

Formularz IFT-1/IFT-1R należy sporządzić w celu wykazania przychodu uzyskanego przez nierezydenta polskiego, który osiąga przychody na terenie RP. Z uwagi na nowelizację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawych która tyczy się poszerzenia katalogu oraz definicji przychodów osiąganych przez nierezydentów, może okazać się, że duża większość przedsiębiorców będzie miała obowiązek złożenia formularza IFT-1/IFT-1R.

Pokaż więcej artykułów