ubruttowienie

Polski przedsiębiorca, który dokonuje zakupu usług od zagranicznych kontrahentów powinien zapoznać się z terminem „ubruttowienie”. Gdy, polski nabywca usługi nie ma możliwości dokonania płatności z jednoczesnym obniżeniem jej o podatek u źródła dokonywanej na rzecz zagranicznego kontrahenta, wówczas wypłacaną należność należy ubruttowić (powiększyć) o kwotę podatku należnego odprowadzanego do US.

Pokaż więcej artykułów