Forma wypłaty wynagrodzenia w 2019 r.

Od 2019 r. zasadą jest wypłacanie wynagrodzenie w formie bezgotówkowej. Czy pracownik może zawnioskować o wypłatę środków do rąk własnych? Czy pracodawca ma jakieś obowiązki informacyjne w związku z tą zmianą?

Zmiany w sposobie wynagradzania zleceniobiorców

Od przyszłego roku odwrócona zostanie reguła wypłaty wynagrodzenia za pracę w gotówce na wypłatę na rachunek płatniczy pracownika. Jakie dodatkowe obowiązki dla pracowników i pracodawców niesie ta rewolucyjna zmiana? Czym jest rachunek płatniczy? Po informacje zapraszam do dzisiejszego wpisu.

Forma wypłaty wynagrodzenia

W jakie formie powinno być wypłacane pracownikowi wynagrodzenie? W jaki sposób można wywiązać się z tego obowiązku? Czy 2018 forma wypłaty wynagrodzenia może ulec zmianie?

Pokaż więcej artykułów